otsi
 
Üldinfo
Teaduskonnad
Sisseastujale
Õppijale
Raamatukogu
Teadus ja arendus
Täiendusõpe
Kutseõpe
Simulaatorikeskus

Eesti Mereakadeemia on ainus merendusalast rakenduskõrgharidust andev õppeasutus Eestis. Meie eesmärk on panustada kõrgtehnoloogiliste vahenditega esmaklassilisse ning rahvusvaheliselt tunnustatud* merehariduse pakkumisse, hoides samal ajal elus väärikaid meretraditsioone. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal.


Eesti Mereakadeemia tegevusvaldkonnad:

  • merendusalane kõrgharidusõpe (magistriõpe, rakenduskõrgharidusõpe);
  • merendusalane kutseõpe (kutsekeskharidusõpe, kutseõpe keskhariduse baasil, põhihariduse nõudeta kutseõpe, kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis);
  • rakendusuuringud ja arendustegevus merenduse valdkonnas;
  • merendusalane täiendusõpe.

 


*Õppe läbiviimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konvensioonist (edaspidi STCW 78) ja teistest mereharidust reguleerivatest sätetest

 

Eesti Mereakadeemia - Kopli 101, 11712 Tallinn  Telefon: +372 6135 500  Faks:  e-post: eesti.mereakadeemia@emara.ee